***اطلاعیه مهم*** در خصوص نحوه ی کار با سامانه ی آموزشیار ویژه ی دانشجویان و اساتید
***اطلاعیه مهم*** در خصوص نحوه ی کار با سامانه ی آموزشیار ویژه ی دانشجویان اینجا را کلیک نمایید

***اطلاعیه مهم*** در خصوص نحوه ی کار با سامانه ی آموزشیار ویژه ی اساتید اینجا را کلیک نمایید
   1399/6/25 16:06

ورزشی
9 بهمن 1399
   
  2021 Jan 28
    
   14 جمادی الثانی 1442
     
    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت می باشد