اطلاعیه
     اداره کل کارافرینی دانشگاه در نظر دارد شبکه ی مشاوران و کارگزاران خدمات فناوری را راه اندازی نماید، فلذا در صورت تمایل اعضای هیات علمی، کارکنان و یا افراد صاحب نظر در زمینه ی ....مشاوره ی بیمه و مالیات، ابزارهای تبلیغات و اطلاع رسانی، صادرات و اخذ مجوزها، گواهی نامه ها و خدمات ثبتی و حقوقی شرکت ها ، تهیه کسب و کار و ... فرم مربوطه را از دفتر مدیریت پژوهشی دریافت نموده و تکمیل نمایید.
با تشکر اداره ی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
   1397/9/28 11:14

30 خرداد 1398
   
  2019 Jun 20
    
   16 شوال 1440
     
    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت می باشد